הייאשי משנה את שיטת הלימוד של הרייקי

לאחר מותו של אוסואי, הייאשי המשיך לטפל וללמד רייקי, במרפאה קטנה שפתח בטוקיו. (1) (2)

הייאשי היה הוגן כלפי מורו ובשנת 1931 החליף את השם של המרפאה שלו וכינה את הרייקי שלו בשם "Hayashi Reiki Ryoho Kenkyo-Kai" – המרכז לחקר הרייקי של הייאשי. הוא החל לשנות את צורת הלימוד, והיות והוא שינה את הטכניקות ואת השיטה, הוא החליט לשנות את השם. היה זה הדבר הנכון לעשותו, אך למרות זאת המשיך הייאשי להשתמש בשמו של אוסואי לאות כבוד למורו. (1) (2) (3)

מעדותו של טאטסומי (Tatsumi), אשר למד אצל הייאשי החל משנת 1927, הייאשי התחיל ללמד את הפיתוח שלו לרייקי בשנת 1931, דבר שהביא אותו (את טאטסומי) לעזוב את מרפאתו של הייאשי, ביחד עם תלמידים נוספים. (3)

היות והיו להייאשי את כל הכלים המהירים ואת כל קיצורי הדרך, הוא העביר סדנאות שודן בחמישה מפגשים רצופים של שעה וחצי כל מפגש. בהמשך לימד את שתי הדרגות הראשונות בחמישה מפגשים בני שלוש שעות כל מפגש. (1) (2) (4)

מעדות של תלמיד אחר של הייאשי, שלמד אצלו בסוף שנת 1927, מתברר כי הוא עסק בהוראת רייקי רק חמישה ימים בחודש, ובשאר הזמן עסק בטיפולים. בחמישה ימים אלו הוא לימד קבוצה גדולה של תלמידים, ללא שימת לב להתפתחות האישית של כל אחד ואחד מהם. (1)

כאשר לימד הייאשי את טקאטה, הוא טרח והסביר שאת שיטת הלימוד הוא (הייאשי) פיתח על סמך הלימוד המקורי של אוסואי. בתעודת ההסמכה למאסטר שהייאשי העניק לטקאטה, הוא משתמש בשלושה שמות שונים של המערכת:

Usui system of Reiki healing – מערכת אוסואי לריפוי ברייקי
Usui Reiki system of drugless healing – מערכת הרייקי של אוסואי לריפוי ללא תרופות
Dr. Usui's Reiki system of healing – מערכת ריפוי הרייקי של ד"ר אוסואי

טקאטה, מתוך כבוד למייסד המערכת, השתמשה בשם "Usui Shiki Ryoho" – שיטת הריפוי בסגנון אוסואי, בניגוד לשם שנמצא בשימוש בארגון הרייקי היפני – "Usui Reiki Ryoho" – שיטת הריפוי של אוסואי.