מסקנות

הרייקי המערבי, שהופץ על ידי טקאטה, אשר למדה אצל הייאשי, הנו הביטוי המעשי של הרייקי היפני, כפי שפותח על ידי הייאשי על בסיס עבודתו של אוסואי. הוא מנותק מהדרך הרוחנית של הרייקי היפני, אך מותאם היטב לתרבות ה"אינסטנט" המערבית.

בגלל הניתוק מהצד הרוחני של הרייקי במערב, ניתן להבין את היצירתיות אשר הביאה להתפתחות הרייקי המערבי כפי שהוא קיים היום, על כל גווניו וזרמיו.

הדבר אינו הופך את הרייקי המערבי לטוב יותר או פחות מהרייקי היפני. הוא פשוט שונה. העובדה היא שהוא פועל, ופועל היטב. נראה שככל שיזרום יותר ידע מיפן לגבי צורת הלימוד המקורית של אוסואי, שתי המערכות, היפנית והמערבית, ישולבו על מנת לנצל את היתרונות הגלומים בכל אחת מהן.

אין להתייחס למסקנות המופיעות במאמר זה כעובדות. המקורות למאמר אמנם אמינים אך ישנן אי התאמות בין מקורות שונים, אשר יכולות להביא למסקנות שונות מאלו שהוצגו במאמר. המידע מיפן ממשיך לזרום כל הזמן ורק כשכל המידע יהיה זמין, נוכל להגיע למסקנות הנכונות. מאמר זה מבוסס על הידע שזמין עד עכשיו, ואנו יודעים שזהו אינו הידע המלא.