סמלי הרייקי

ברייקי היפני כיום לא קיים שימוש בסמלים, הן בזמן התרגול והן בזמן העברת רייג'ו. עם זאת, במסגרת הגקאי מציגים את הסמלים מסיבות היסטוריות. הרייקי המערבי מסתמך על הסמלים כאמצעי למיקוד האנרגיות ולהעברת חניכות. (1) (2) (4)

מדוע יש ברייקי המערבי סמלים וברייקי היפני אין
כאשר אוסואי לימד רייקי, הוא התאים את הלימוד לתלמיד. הלימוד היה אישי והותאם לכישוריו של התלמיד. כאשר על התלמיד היה ללמוד למקד את האנרגיות, אוסואי לימד אותו באחת משתי הצורות הבאות: קוטודאמה(Kotodama), שהם ביטוי קולי (מנטרות) של האנרגיות, וסמלים, שהם ביטוי ויזואלי של האנרגיות. את הסמלים עצמם הוסיף אוסואי בשלב מאוחר מאוד, בסביבות 1923. (1) (2)

כאשר תלמיד למד רייקי אצל אוסואי הוא נדרש להכיר את האנרגיות ואת איכויותיהן לפני שלמד להשתמש בהן. תהליך זה ארך לעיתים זמן רב ודרש עבודה רבה מצד התלמיד. עבודתו של התלמיד כללה תרגול טכניקות ומדיטציות אשר הותאמו על ידי אוסואי לכל תלמיד. רק לאחר שהתלמיד הכיר את האנרגיות הוא קיבל מאוסואי אמצעי על מנת להפעיל את האנרגיות. אמצעי זה היה קוטודאמה. השימוש בקוטודאמה דרש דיוק רב ויכולת גבוהה של התלמיד, וחלקם (הקטן) לא הצליח להפעיל את האנרגיות באמצעי זה. עבור אלה פיתוח אוסואי את הסמלים, כלי ויזואלי אשר קל יותר להשתמש בו. (1)

אוסואי לימד רק מספר מועט של תלמידים את הסמלים, וזאת רק בגלל חוסר יכולת או התקשות של התלמיד במיקוד האנרגיות. (1) (2)

כאשר התלמיד המשיך להתפתח, הוא למד להפעיל את האנרגיות באמצעות הקוטודאמה ונטש את השימוש בסמלים. הסמלים שימשו כגלגלי עזר בלבד ונזנחו ברגע שהתלמיד לא נזקק להם יותר. (1) (2)

כאשר הייאשי למד אצל אוסואי, הוא עשה זאת במשך פרק זמן קצר יחסית, וכנראה שגם הצהיר בפני אוסואי על עניינו בצד המעשי של הרייקי, מעצם היותו רופא בצי היפני. הייאשי הביע את רצונו להתנתק מהצד הרוחני של הרייקי ולעסוק בצד המעשי בלבד. אוסואי, כנראה, היה גם מעוניין לבדוק אם הצד המעשי של הרייקי יכול לפעול כמערכת עצמאית, ולפיכך אוסואי התאים את הלימוד להייאשי ולימד אותו תוך שימוש בכל קיצורי הדרך האפשריים, כולל הסמלים. (1)

כאשר הייאשי לימד את טקאטה, הוא העביר לה את הסמלים בלבד, מתוך הערכה שהעבודה הנדרשת כדי להשתמש בקוטודאמה תהיה מסורבלת וקשה מידי עבורה ועבור הציבור המערבי.

ניתן לציין גם שמתוך שנים-עשר התלמידים החיים של אוסואי, רק אחד למד את הסמלים, והפסיק להשתמש בהם תוך זמן קצר. תלמיד זה למד החל משנת 1923. (1) (2)

אוסואי לימד בסך הכל ארבעה סמלים. שלושה מהם בשלב אוקודן, ואחד בשלב השינפידן. ביפן מתייחסים אל הסמלים על פי מספרם – סמל ראשון, סמל שני, סמל שלישי וסמל רביעי. שמות הסמלים, כפי שאנו מכירים במערב, לא באו לידי שימוש כשמות הסמלים, אלא וריאציה של שמות הסמלים שימשה כמאנטרה (קוטודאמה) במקום השימוש הויזואלי. הסמלים, כפי שאוסואי לימד אותם, שימשו לפי הפירוט הבא: הסמל הראשון – למיקוד אנרגיה של האדמה – יאנג. הסמל השני – למיקוד אנרגיה שמימית – ין. הסמל השלישי – למיקוד אנרגיה של אחדוּת. הסמל הרביעי – למיקוד אנרגית המאסטר לצורך חניכה. (1)

על מקורות סמלי הרייקי, ראה מאמר אחר באתר זה.