רייג'ו וחניכה

הרייקי המערבי מסתמך על תהליך החניכה על מנת לחבר את תלמיד הרייקי לאנרגיה. תהליך החניכה הוא טקס בו מחבר מורה הרייקי את התלמיד לתדר האנרגיה של הרייקי. חיבור זה הוא חד פעמי. חזרה על תהליך החניכה יכולה לחזק את החיבור בין התלמיד לרייקי, אך היא אינה דרושה.

הרייקי היפני מסתמך על תהליך הנקרא "רייג'ו" על מנת לחבר את תלמיד הרייקי לאנרגיה. זהו אינו תהליך של חניכה, אלא יותר של הטענה. ככל שהתלמיד מקבל יותר רייג'ו, כך משתפר החיבור שלו עם האנרגיות. במפגשים תקופתיים של קבוצות רייקי ביפן, מבצע מורה בדרגת שינפידן רייג'ו לכל התלמידים הנוכחים על מנת להגביר את חיבור האנרגיה שלהם ולאפשר להם להמשיך ולהתפתח עם הרייקי. בניגוד לתהליך החניכה, ברייג'ו אין שימוש בסמלים כלשהם. (1) (2) (3) (4)

מדוע קיים ההבדל בין רייג'ו לחניכה
על מנת להבין את ההבדל בין הרייג'ו לחניכה, מתעוררת שאלה מעניינת, אשר יוצאת מנקודת הנחה שכל מה שמורה הרייקי למד – הוא מעביר לתלמידו. הווה אומר, מה שטקאטה למדה מהייאשי, היא העבירה למאסטרים שחנכה. השאלה המתבקשת היא: "מדוע לא לימד הייאשי את טקאטה את תהליך הרייג'ו?"

על מנת לענות על שאלה זו, נציין מספר עובדות היסטוריות. הראשונה היא שהייאשי הגיע אל אוסואי בסביבות חודש יוני 1925. שני קציני הצי האחרים הגיעו אל אוסואי בסביבות חודש נובמבר 1925. אוסואי נפטר במרץ 1926. כלומר, הייאשי שהה במחיצת אוסואי ולמד ממנו במשך זמן של כתשעה חודשים בלבד, ושני הקצינים האחרים למדו מאוסואי במשך כחמישה חודשים בלבד. בזמן זה הגיעו הייאשי והאחרים עד לדרגת שינפידן, אך כפי שנאמר קודם, אין הדבר מוכיח שהם סיימו את לימודי השינפידן. (1)

על פי עדויות של תלמידיו של אוסואי שהצטרפו לארגון הרייקי היפני עם הקמתו, הייאשי מעולם לא הוסמך על ידי אוסואי ללמד רייקי, וכמוהו גם שני קציני הצי האחרים אשר הקימו יחד את ארגון הרייקי היפני לאחר מותו של אוסואי. נראה ששלושת קציני הצי, והייאשי ביניהם, השלימו את לימודי השינפידן שלהם ולמדו את העברת החניכה (רייג'ו) מאגוצ'י (Eguchi), תלמיד בכיר של אוסואי, אשר הצטרף לארגון עם הקמתו אך פרש לאחר כשנה. (1)

היום ידוע שאגוצ'י שהה עם אוסואי בסביבות שנת 1920, עזב, וחזר בשנת 1923 כשהוא מציג לאוסואי מערכת לריפוי במגע יד המבוססת על לימודיו אצל אוסואי. בתחילה אוסואי התנגד לכך, אך לבסוף הסכים לאפשר לאגוצ'י ללמד במסגרת בית הספר של אוסואי. מאוחר יותר אגוצ'י פיתח למעשה דת חדשה ביפן ואשר חלקים מהלימוד של אוסואי הוטמעו בתוכה. (1) (3)

החניכה המערבית פותחה, כנראה, על ידי הייאשי תוך שהוא מאמץ תהליכים מתורות אחרות ותוך שימוש בסמלי הרייקי, כאשר שינה את שיטת הלימוד בשנת 1931.