שמה של מערכת הרייקי

הרייקי לא נקרא בשם זה על ידי אוסואי, ותלמידיו הישירים מכירים שם זה כשם של שיטת ריפוי מערבית. (1) (2)

אוסואי התייחס למערכת שיצר בשם "השיטה להשגת שלמות אישית". תלמידיו קראו למערכת בשם Usui Teate – "מגע היד של אוסואי" או Usui-Do – "דרכו של אוסואי". (1) (2) (4)

למרות שצירוף האותיות המרכיבות את המילה רייקי נמצא בעקרונות הרייקי שחיבר אוסואי, הוא לא התייחס בשם זה למערכת. שם התייחסה המילה רייקי למונח "אנרגיה אלוהית". הפעם הראשונה בה השתמשו בשם רייקי על מנת לתאר את המערכת הייתה עם הקמת ארגון הרייקי היפני (Usui Reiki Ryoho Gakkai) לאחר מותו של אוסואי. (1) (2)

נציין רק שהמילה רייקי היא שיבוש, וביפן היא מבוטאת "לייקי". מקור השיבוש הוא ביורדי ים ספרדים אשר הגיעו ליפן במהלך מסעותיהם וביטאו מילים הכוללות את האות "ל" כאילו הייתה "ר" מתגלגלת. (6)