תודות

תודה לידידיי, כוכבה מזרחי, יוסי רז, אוריאל מעוז, הרי קרויטורו, דניאל רזינובסקי, איתן רדר, מעין אקשטיין ודודי אדלר על השאלות, ההערות, ההארות, הביקורות והתגובות למאמר.

תודה גם לאנדרו בולינג, ריצ'רד ריוורד, פרנק ארג'ווה פטר, טאגרט קינג, ויליאם ראנד ודייב קינג על שהסכימו לשתף אותי בידע שבידם.

תודה מיוחדת ליוסי רז ששאל את השאלות הראשונות שהביאו לעריכת המאמר.

תודה לכולכם מקרב לב.