בית הספר להכשרת מטפלים ומורים לרייקי בהנהלת נמרוד קדם

ההיסטוריה של הרפואה

"יש לי כאב אוזניים…"

שנת 2000 לפני הספירה – "הנה, אכול את השורש הזה…"
שנת 1000 לספירה – "השורש הוא של עובדי האלילים. הנה, אמור תפילה זו…"
שנת 1850 לספירה – "התפילה היא אמונה טפלה. הנה, שתה שיקוי זה…"
שנת 1940 לספירה – "השיקוי הוא שמן נחשים. הנה, בלע גלולה זו…"
שנת 1985 לספירה – "הגלולה לא יעילה. הנה, טול טבלית של אנטיביוטיקה…"
שנת 2000 לספירה – "האנטיביוטיקה היא מלאכותית. הנה, אכול את השורש הזה…"