עדכון קארונה רייקי® לתוכנית הרישום

מפגש העדכון לקארונה רייקי® עבור תוכנית הרישום מיועד לכל מי שלמד קארונה רייקי® ממורה רשום אך אינו רשום בעצמו או רשום לתוכנית אך מעוניין להתעדכן.

מערכת הקארונה רייקי® עברה שינויים ותוספות עד שנת 2001 וחלק מהמורים שלמדו בשנות התשעים לא התעדכנו ולא העבירו לתלמידיהם את המידע השלם.

העדכון למורים ולמתרגלים כולל מידע על סמלי קארונה רייקי®, עדכון של ההיסטוריה של קארונה רייקי® ועדכון לגבי עבודה קולית עם הסמלים.

מורים לקארונה רייקי® מקבלים עדכון לגבי תהליך הכיוונון לקארונה רייקי® בכל הרמות וכן לגבי תוכנית הרישום עצמה.

מפגש העדכון מחולק לשני חלקים. האחד, בן כשעה וחצי, יספק ידע למתרגלי קארונה רייקי בכל הרמות, מטפלים ומורים. חלקו השני של המפגש מיועד למורים בלבד וימשך כשעה נוספת. בהפסקה שבין חלקי המפגש ובסופו יערך רישום של המשתתפים לתוכנית הרישום לקארונה רייקי®.

על כל משתתף להציג תעודת קארונה רייקי® על מנת להוכיח שהשתתף בסדנה. על מורים רשומים להציג את מספר הרישום שלהם.

תוכנית המפגש:

חלק ראשון – למטפלים ולמורים (כשעה וחצי)

 

 • הסבר תוכנית הרישום של קארונה רייקי®
 • עדכון ההיסטוריה של קארונה רייקי®
 • הסמלים בקארונה רייקי®
 • קריאה קצובה והשמעת צלילי סמלי קארונה רייקי®
 • ריפוי ה"אני המוצל"
 • כללי אתיקה למתרגלי קארונה רייקי®

  הפסקה ורישום לתוכנית הרישום של קארונה רייקי®.

  חלק שני – למאסטרים בלבד (כשעה)

 • המשך הסבר תוכנית הרישום של קארונה רייקי® למאסטרים
 • סמלי המאסטר בקארונה רייקי®
 • דרישות לימוד מינימליות בקארונה רייקי®
 • החניכות בקארונה רייקי®
 • תהליך רישום תלמידים לתוכנית הרישום של קארונה רייקי®

  רישום מורים לתוכנית הרישום של קארונה רייקי®.

  עלות המפגש:

  עלות מפגש העדכון היא 150 ש"ח, כולל רישום לתוכנית הרישום של קארונה רייקי®, חוברת הדרכה מקורית בעברית ותעודה מקורית החתומה על ידי ויליאם ראנד וכן כיבוד קל.

  התקשרו 050-9380388 או פנו לפרטים