בית הספר להכשרת מטפלים ומורים לרייקי בהנהלת נמרוד קדם

קארונה רייקי® – דרישות הוראה מינימליות

עדכון:
החל מתאריך 1 ביולי 2020, תופסק פעילות הנציגים בתוכנית הרישום לקארונה רייקי®.
תהליך מספור התעודות הופסק על ידי המרכז עוד בשנה שעברה (בארץ עבד עד עכשיו).

החל מתאריך זה, כל ההתנהלות תתבצע ישירות דרך המרכז (https://www.reiki.org).

רכישת חוברות תהיה דרך החנות שבאתר המרכז (https://www.reiki.org/store).

אין יותר אספקה של תעודות, חותמים מוזהבים ומספרי רישום.
על כל מורה להדפיס בעצמו את התעודות עבור תלמידיו, על פי הנחיות שפורסמו על ידי המרכז.
אם ברצונכם לקבל את קובץ ההנחיות, תוכלו לפנות למרכז, או לבקש ממני ואשלח לכם.

מה כוללים לימודי קארונה רייקי®
המאושרים על ידי המרכז הבינלאומי להכשרת רייקי

קארונה רייקי® היא מערכת שפותחה על ידי המרכז הבינלאומי להכשרת רייקי בהנהלת ויליאם ראנד ועל מנת לשמור על שלמות המערכת ועל רמה מקצועית נאותה בעת לימוד המערכת, נקבעו כללים לגבי התוכן המינימלי המרכיב את הסדנה.

לסדנאות קארונה רייקי® מתקבלים רק תלמידים אשר למדו רייקי III/ART או IIIa או מאסטר וזאת על מנת לוודא שהתלמידים מכירים את סמל המאסטר של אוסואי. התלמידים צריכים לעבוד עם סמל המאסטר לפחות 6 חודשים לפני השתתפות בסדנת קארונה רייקי® כלשהי.

חוברת מקורית של קארונה רייקי®
חוברת מקורית של קארונה רייקי®

קארונה רייקי® – דרגה ראשונה

 • הסבר על קארונה רייקי®
 • ההיסטוריה של קארונה רייקי®
 • ארבעת סמלי קארונה רייקי® I והדרכים להפעילם
 • איך לטפל באמצעות קארונה רייקי® I
 • קבלת כוונון לקארונה רייקי® דרגה ראשונה
 • קריאה קצובה והשמעת צלילי סמלי הקארונה רייקי® I
 • משך הסדנה – 5-7 שעות

קארונה רייקי® – דרגה שניה

 • שיחה ומדיטציה בנושא ה"אני המוצל"
 • ארבעת סמלי קארונה רייקי® II והדרכים להפעילם
 • איך לטפל באמצעות קארונה רייקי® II
 • קבלת כוונון לקארונה רייקי® דרגה שניה
 • קריאה קצובה והשמעת צלילי סמלי הקארונה רייקי® II
 • משך הסדנה – 5-7 שעות

קארונה רייקי® – דרגות ראשונה ושניה

מורים רבים מלמדים את שתי הדרגות הראשונות בסדנה אחת. דבר זה מקובל על ידי המרכז כל עוד נכללים בסדנה כל הנושאים הנכללים בסדנאות הנפרדות ומשך הסדנה עומד על 10-14 שעות.

לסדנאות קארונה רייקי® מאסטר מתקבלים תלמידים רק לאחר שלמדו את דרגת המאסטר ברייקי ומתרגלים עם סמל המאסטר לפחות שנה.

תעודה מקורית של קארונה רייקי®
תעודה מקורית של קארונה רייקי®

קארונה רייקי® – מאסטר

 • הצגת תוכנית הרישום של קארונה רייקי®
 • ארבעת סמלי המאסטר
 • "הנשימה הסגולה"
 • קבלת כוונון לקארונה רייקי® מאסטר
 • לימוד ותרגול הכיוונונים לכל דרגות קארונה רייקי®
 • הצטרפות לתוכנית הרישום של קארונה רייקי® (למעונינים)
 • משך הסדנה, כולל דרגות ראשונה ושניה – 14-21 שעות
 • בכל הרמות מתבקשים התלמידים למלא טופס משוב לסדנה.
 • בכל הרמות מקבלים התלמידים חוברת מקורית מאתר המרכז הבינלאומי להכשרת רייקי (בעברית או באנגלית)
 • בכל הרמות מקבלים תעודה מקורית החתומה בכתב ידו של ויליאם ראנד

כדאי לבדוק
לפני בחירת מורה לקארונה רייקי® כדאי לבדוק את הנושאים הבאים:

 1. המורה רשום במרכז הבינלאומי להכשרת רייקי כמורה רשום לקארונה רייקי®
  ניתן לעשות זאת על ידי חיפוש ברשימת התלמידים של המרכז.
 2. המורה מעניק (אישית) חוברות ותעודות מקוריות של המרכז הבינלאומי להכשרת רייקי
 3. המורה מלמד את כל מרכיבי הסדנה כפי שמ