בית הספר להכשרת מטפלים ומורים לרייקי בהנהלת נמרוד קדם

שאלות ותשובות על קארונה רייקי®

שאלה: איך פיתחת את הקארונה רייקי® ?

תשובה: קיבלתי את הכשרתי ברייקי מסורתי של אוסואי בשנת 1981 ו- 1982 בעת שחייתי בהוואי. הפכתי למאסטר ברייקי מסורתי של אוסואי בשנת 1989 אחרי שעברתי לגור במישיגן. לאחר שהפכתי למאסטר, החלטתי ללמוד אצל מאסטרים אחרים על מנת להעמיק את הבנתי ברייקי. למדתי וקיבלתי הכשרה של מאסטר ברייקי מסורתי משלושה מאסטרים נוספים.

במסגרת נסיעותי בארץ ולארצות אחרות על מנת ללמד ולעסוק ברייקי, הגעתי גם לנקודה שבה התחלתי להחליף טיפולים, מידע, חניכות וטכניקות עם מאסטרים ומתרגלי רייקי אחרים. תחושתי היא שריפוי הוא תהליך למידה שאינו נגמר לעולם ותועלת גדולה אף יותר יכולה לבוא מאלוהים, אם נבקש אותה. במסגרת התהליך בו למדתי אצל מאסטרים רבים פיתחתי הבנה עמוקה יותר של איך פועל תהליך החניכה, איך פועלים הסמלים ואיך פועלות אנרגיות הריפוי.

מלכתחילה לא הייתה לי כל כוונה ליצור מערכת חדשה של רייקי, אך החל משנת 1989 התחלתי לקבל סמלים ותהליכי חניכה שאינם במקור של אוסואי, ואשר נטען כי יש בהם תועלת. תייקתי את הסמלים בצד ביחד עם תהליכי החניכה אשר נלוו לכמה מהם וכן התחלתי לערוך ניסויים עם כמה מהסמלים. אחרי מספר שנים, היה לי אוסף גדול למדי ורבים מתלמידי התחילו לשאול אותי על "סמלים נוספים" אלו וביקשו לדעת אם הם צריכים להשתמש בהם.

בחורף 1993 קיבצתי כמה מתלמידי הטובים ביותר אשר רובם רגישים מבחינה רוחנית, בכדי לערוך נסיונות על הסמלים הנוספים, להתנסות בהם ולהחליט אלו מהם שימושיים ביותר. ביקשנו הדרכה והכוונה ובסיום התהליך היתה לנו סידרה של סמלים שנראו בעלי האנרגיה הטובה ביותר. ערכנו נסיונות גם בתהליכי החניכה שנלוו לסמלים אלו.

מאוחר יותר הודרכתי לפתח יותר את תהליך החניכה ודבר זה התפתח בסופו של דבר למערכת חדשה של רייקי. לכל אורך התהליך התפללתי לעזרה וסיוע מהכוח העליון וביקשתי להתחבר לאנרגיית ריפוי בעלת היתרונות הגדולים ביותר. לא תקשרתי אף אחד מסמלים אלו בעצמי. הם התקבלו ממאסטרים אחרים ברייקי. בשנת 1995 הונחיתי להגדיר את המערכת בצורה ברורה יותר ולכנותה בשם קארונה רייקי® אשר יכולה להיות מוגדרת כרייקי מתוך חמלה.

בעוד שחלק מהסמלים בקארונה רייקי® זהים לסמלים הנמצאים בשימוש במערכות רייקי אחרות, בגלל שתהליך החניכה והכוונה שונים, האנרגיות המחוברות לקארונה רייקי® יחודיות למערכת.

שאלה: מדוע אתה אומר שקארונה רייקי יותר חזק מרייקי אוסואי מסורתי ?

תשובה: אנו מלמדים קארונה רייקי® רק למי שכבר מאסטר ברייקי ורוב התלמידים מקבלים את הכשרת המאסטר רייקי שלהם משושלות אחרות משלי. למעשה, אלו המשתתפים בסדנאות מייצגים מגוון רחב של מורים ומטפלים בקהילת הרייקי. התגובה הכללית של תלמידים אלו היא שקארונה רייקי® חזקה יותר ומרפאת ברמה עמוקה יותר מאשר הרייקי המסורתי של אוסואי. מידע זה נאסף מתגובות של תלמידים אשר כבר הוכשרו כמאסטרים ברייקי ויש להם נסיון רב בעבודה עם אנרגיות ריפוי.

אנו מבקשים שדעה זו לא תתקבל בפשטות, אלא שכל מי שמתעניין בקארונה רייקי® יקבל חניכה של קארונה או ישתתף בסדנה או ידבר עם אלו שעברו סדנה וממידע זה יעצב את השקפתו האישית. בכל אופן, חייבים להבין שקארונה רייקי® אינה תחליף לרייקי מסורתי של אוסואי או לכל שיטה אחרת של רייקי, אלא פשוט טכניקה נוספת המעלה בדרגה את עוצמות הריפוי.

שאלה: האין ריבוי במערכות רייקי יוצר סייגים או מחסומים בין מתרגלי הרייקי, ומקשה על שיתוף הפעולה ביניהם ?

תשובה: הפילוסופיה שלנו היא לכבד ולהתחשב בכל תלמידי ומורי הרייקי מבלי להתחשב בשושלת היוחסין, ארגון או סוג הרייקי אותו הם מתרגלים. כשיש מערכות שונות של רייקי, הדבר יוצר עניין למטפלים ופותח בפנינו אפשרות ללמוד ולחלוק זה עם זה, ועל ידי כך ליצור קשר הדוק יותר של אהבה והערכה. ככל שאנו לומדים יותר זה מזה, כך גובר בטחוננו בכך שאלוהים פועל דרך כל אחד ואחד מאתנו.

זוהי תחושתנו ונסיוננו שהרייקי מסוגל לרפא את עצמנו, אחרים ואת הכוכב שלנו בשלמות ודבר זה יקרה מהר יותר אם כל מתרגלי הרייקי יפעלו ביחד בהרמוניה.

שאלה: מדוע אתה משתמש במונח רייקי בשם קארונה רייקי®. האין המונח רייקי מתייחס רק למערכת הריפוי שפותחה על ידי ד"ר אוסואי ?

תשובה: המונח רייקי היה בשימוש לפני שאוסואי השתמש בו ולכן הוא לא בלעדי למערכת הריפוי אותה הוא גילה מחדש. ישנם סוגים שונים של רייקי, כולל סַיְיקֶם ורייקי טיבטי. רייקי מסורתי של אוסואי הוא רק צורה נוספת של רייקי. הסיבה שבגללה בחרתי להשתמש במונח רייקי עבור קארונה רייקי® היא שאנרגיית הריפוי של קארונה דומה לאנרגיית רייקי בכך שהיא אנרגיית חיים המכוונת על ידי כוח עליון.

משמעות המילה קארונה היא "פעולה רחומה" – רגש אותו חווים לעיתים קרובות אנשים המתנסים באנרגיה של מערכת זו.

שאלה: מדוע קארונה רייקי כוללת זמזום וטוֹנָצְיָה ?

תשובה: זמזום וטונציה של שמות הסמלים של קארונה רייקי® במהלך טיפול מעמיק את תהליך הריפוי. הרטט של הקול הופך לגל נושא פיזי המניע את אנרגיית הקארונה רייקי®. דבר זה גורם לאנרגיות הריפוי לחדור עמוק יותר לתוך התאים והרקָמות של גוף המטופל. הצ'אקרות וההילות של המטפל והמטופל נפתחות יותר ומאפשרות לחיוניות נפלאה להתמקם בתוכם וסביבם. אלו אשר התנסו בתהליך זה מדווחים על תחושה של התעוררות, יותר חיוּת וריפוי שלם יותר.

ויליאם לי ראנד הוא המייסד והיושב ראש של המרכז הבינלאומי להכשרת רייקי.

המאמר המקורי: https://www.reiki.org/reikinews/rn970103.html