בית הספר להכשרת מטפלים ומורים לרייקי בהנהלת נמרוד קדם

תוכנית הרישום של קארונה רייקי®

עדכון:
החל מתאריך 1 ביולי 2020, תופסק פעילות הנציגים בתוכנית הרישום לקארונה רייקי®.
תהליך מספור התעודות הופסק על ידי המרכז עוד בשנה שעברה (בארץ עבד עד עכשיו).

החל מתאריך זה, כל ההתנהלות תתבצע ישירות דרך המרכז (https://www.reiki.org).

רכישת חוברות תהיה דרך החנות שבאתר המרכז (https://www.reiki.org/store).

אין יותר אספקה של תעודות, חותמים מוזהבים ומספרי רישום.
על כל מורה להדפיס בעצמו את התעודות עבור תלמידיו, על פי הנחיות שפורסמו על ידי המרכז.
אם ברצונכם לקבל את קובץ ההנחיות, תוכלו לפנות למרכז, או לבקש ממני ואשלח לכם.

תוכנית הרישום של קארונה רייקי® מיועדת רק לתלמידים שלמדו אצל מורה אשר רשום בעצמו בתוכנית הרישום של קארונה רייקי® ויש ברשותו מספר רישום.

לאחרונה שידרגנו את תוכנית הרישום לקארונה רייקי®. התוכנית החדשה מאפשרת לכל המשתתפים להיות בקשר ישיר עם המרכז כמתרגלי קארונה רייקי® רשומים או כמאסטרים רשומים בקארונה רייקי®. לאחר ההרשמה, שמך יכנס לתוך הרשימות שלנו. בנוסף תקבל/י תעודה חדשה בחתימת ידו של ויליאם לי ראנד ביחד עם מספר רישום וחותם מוזהב. כאשר תלמד/י, התעודות של התלמידים שלך יתקבלו מהמרכז ותלמידיך יהיו רשומים אף הם. התוכנית מבוססת על דרישות הוראה מינימליות וקוד אתיקה קבוע. סטנדרטים אלו משפרים את התדמית המקצועית של כל מי שמלמד או מתרגל קארונה רייקי® ויוצרים אחידות באיכות ההוראה. בכל פעם שתפרסם את קארונה רייקי® אנשים ידעו שהם יכולים לצפות לסדנאות ולטיפולים איכותיים ברמה גבוהה.

על מנת להירשם לתוכנית החדשה, יש להשתמש בטופס הרישום שבהמשך. קוד האתיקה ודרישות הלימוד המינימליות מופיעים אף הם בהמשך. יש לקרוא ולהסכים לכל התנאים לפני הרישום. עלות הרישום היא 120 ₪ וכוללת חוברת מעודכנת של קארונה רייקי® וכן תעודה חדשה עם מספר רישום. בנוסף יהיה עליך להסכים לפעול על פי דרישות הלימוד המינימליות וקוד האתיקה הנלווים לטופס הרישום.

חשוב לזכור – יהיה עליך להמשיך ולהזמין את כל חוברות קארונה רייקי® מהמרכז. לכל חוברת מצורפת תעודה עליה עליך לחתום, למלא את שם התלמיד ולהעניק לתלמיד בסיום הסדנה. על התלמיד יהיה להירשם בעצמו לתוכנית על מנת לקבל מספר רישום וחותם מוזהב הדרושים על מנת להפוך את התעודה לרשמית. יש ברשותנו חוברות עבור קארונה רייקי® דרגה ראשונה, דרגה שניה, חוברת משולבת לדרגות ראשונה ושניה וחוברת לקארונה רייקי® מאסטר. נא ציין/י את סוג החוברת הרצוי בעת ההזמנה מהמרכז.

יתרונות התוכנית:

 1. את/ה משויך/ת ישירות עם המרכז כמתרגל רשום או כמורה רשום לקארונה רייקי®. תקבל/י תעודת קארונה רייקי® חדשה ועותק מעודכן של החוברת.
 2. תקבל/י את התעודות עבור התלמידים שלך מהמרכז.
 3. דרישת הלימוד המינימליות וקוד האתיקה מביאים לאיכות גבוהה יותר של לימוד ותדמית מקצועית משופרת.


על מנת לעמוד בתנאי התוכנית עליך:

 1. למלא את טופס הרישום ולשלוח אותו למרכז בתוספת תשלום בסך 120 ₪.
 2. להשתמש בחוברות אותן יש לרכוש במרכז.
 3. להסביר את התוכנית לתלמידיך.
 4. לדאוג שתלמידיך ימלאו את טופס הרישום ואת טופס המשוב לסדנה ויעבירו אותם למרכז.
 5. למלא את שם התלמיד ולחתום על התעודה ולהעניק אותה לתלמיד. תעודה אחת מצורפת לכל חוברת.
 6. כאשר נקבל את טופסי הרישום ומשוב הסדנה, נרשום את התלמיד לתוכנית ונשלח אליו את מספר הרישום שלו ואת החותם המוזהב. התלמיד יוסיף את המספר לתעודה ויצמיד אליה את החותם.


תוכנית זו מעלה את הסטנדרטים עבור קארונה רייקי® ומבטיחה שאלו אשר לומדים קארונה רייקי® יקבלו הנחייה איכותית ומקצועית. התוכנית גם משפרת את התדמית המקצועית שלך. אם יש לך שאלות כלשהן, נשמח לענות.

תוכנית הרישום של קארונה רייקי®
דרישות לימוד מינימליות

 1. יש להשתמש באותם סמלי קארונה רייקי® אשר מלמדים במרכז הבינלאומי להכשרת רייקי.
 2. יש להשתמש באותם כיוונונים לקארונה רייקי® אשר אותם מלמדים במרכז הבינלאומי להכשרת רייקי.
 3. יש להשתמש באותן חוברות קארונה רייקי® בהן משתמשים במרכז הבינלאומי להכשרת רייקי. עליך לרכוש את החוברות מהמרכז – אסור לשכפל את החוברות באופן עצמאי! החוברות נמכרות במחיר מוזל למורים רשומים אשר רוכשים כמויות של חמש ומעלה.
 4. יש להסביר את הסמל המסחרי של קארונה רייקי® ואת תוכנית הרישום לתלמידים ולקבל מהם טפסים מלאים.
 5. להנפיק לתלמידים תעודות המסופקות ביחד עם החוברות. יש למלא את שם התלמיד ואת התאריך ולחתום. מספר הרישום והחותם המוזהב ישלחו לתלמיד כאשר נקבל את טופס הרישום שלו.
 6. יש ללמד את הנושאים הבאים:
  1. תיאור ההיסטוריה של קארונה רייקי® כפי שמופיעה בחוברת.
  2. הסבר איך לצייר כל סמל ולוודא שכל תלמיד משנן וזוכר אותם.
  3. הסבר איך להפעיל את הסמלים.
  4. הסבר על השימוש של כל סמל.
  5. העברת הכוונון המקורי עבור כל דרגה שנלמדת.
  6. יש לאפשר מספיק זמן לתרגול כל סמל.
  7. בסדנת מאסטר, יש להדגים ולאפשר תרגול מספיק של כל כוונון.
  8. יש להדגים ולאפשר תרגול של קריאות קצובות וריפוי קולי.
 7. דרישות מינימום למשך כל סדנה:
  1. מתרגל קארונה רייקי® דרגה ראשונה – 5-7 שעות
  2. מתרגל קארונה רייקי® דרגה שניה – 5-7 שעות
  3. קארונה רייקי® מאסטר דרגה ראשונה – 5-7 שעות
  4. קארונה רייקי® מאסטר דרגה שניה – 5-7 שעות
  5. קארונה רייקי® מאסטר דרגה ראשונה ושניה – 14-21 שעות המחולקות לפחות ליומיים.
 8. יש לערוך מבחן בכתב על הסמלים.
 9. יש לספק לתלמיד טפסי משוב לסדנה.
 10. יש להעביר את טפסי המשוב וטפסי הרישום למרכז.

תוכנית הרישום של קארונה רייקי®
קוד אתיקה

 1. להיות בהסכמה ובשיתוף מלא עם עקרונות הרייקי של אוסואי, פילוסופיית המרכז ומטרותיו.
 2. לכבד את ערכם של כל מתרגלי ומורי הרייקי ללא קשר לשושלת שלהם ולשיוך הארגוני שלכם. להימנע מלומר דברים שליליים על מתרגלי ומורי רייקי אחרים.
 3. לפעול ליצירת הרמוניה ושיתוף חברי בין כל מתרגלי ומורי הרייקי ללא קשר לשושלת שלכם ולשיוך הארגוני שלהם.
 4. לעודד את כל התלמידים להשתמש בהדרכה הפנימית שלהם על מנת לבחור את ממי לקבל טיפולי רייקי וממי ללמוד רייקי כולל האפשרות ללמוד אצל יותר ממורה אחד.
 5. לעודד באופן גלוי את הלקוחות והתלמידים לעשות כמיטב יכלתם בכל תוכנית רייקי בה יבחרו להשתמש.
 6. תמיד לפעול ולעודד את הלקוחות והתלמידים לרפא את עצמם ולעודד ולסייע להם בצמיחה העצמית שלהם כמו גם בהתפתחות עיסוקם ברייקי.
 7. תמיד לנהוג בתלמידים ובלקוחות בכבוד רב. לעולם לא לעסוק בפעילות לא חוקית או לא מוסרית עם הלקוחות והתלמידים. לעולם לא לגעת במקומות מוצנעים ופרטיים, לעולם לא לבקש מהם לפשוט את בגדיהם, ולעולם לא לרמוז, לדבר או להתבדח בנושאים מיניים.
 8. להימנע משימוש בסמים ובאלכוהול במהלך כל הפעילויות המקצועיות.
 9. להיות אמין בפרסום. להיות מוכנים לדון בפתיחות על הנושאים הנכללים בסדנאות הרייקי שלך, עלות הסדנאות, ומשך הזמן המוקדש בסדנה לכל תלמיד. פרסומות צריכות לכלול תאור מה התלמידים יהיו מסוגלים לבצע בסיום הסדנה.
 10. לעולם לא להשתמש בסדנה בחומר המוגן בזכויות יוצרים ללא רשות מבעל הזכויות ומבלי מתן קרדיט מתאים.
 11. לעולם אין לתאר בצורה מטעה את מה שאת/ה מציע/ה במסגרת טיפולי וסדנאות רייקי.
 12. להיות פתוח/ה להמשיך בתהליך של שיפור הכישורים המקצועיים על ידי לימוד, התנסות ורכישת מיומנות.
 13. לפעול להשגת ריפוי עצמי כדי להמחיש ולבטא את מהות הרייקי בכל דבר שאת/ה עושה.
 14. הסבר/י ללקוח את יתרונות הרייקי והדגש/י הרייקי אינו מבטיח ריפוי, ואינו מהווה תחליף לטיפול רפואי או פסיכולוגי.
 15. ציין/י שרייקי פועל בשיתוף עם שיטות אחרות לטיפול רפואי או פסיכולוגי. אם למטופל יש בעיה רפואית או פסיכולוגית, הצע/י להם שבנוסף לטיפולי הרייקי, הם יפנו להתייעץ עם מטפל מוסמך, אם הם לא עושים כך עדיין.
 16. לעולם אין לאבחן מצב רפואי או פסיכולוגי או להמליץ על לקיחת תרופות. לעולם אין להציע שהמטופל ישנה או יפסיק לקיחת תרופה שנרשמה על ידי מטפל מקצועי אחר ולעולם אין להתערב בטיפול מקצועי אחר.

ועדה מיוחדת תבדוק כל דיווח על הפרת קוד האתיקה. אם לאחר בירור יתברר כי אכן יש אמת בדיווח ואכן הייתה הפרה של קוד האתיקה, עשויה הועדה להמליץ על הרחקה מתוכנית ההרשמה של קארונה רייקי®.

הורד טופס רישום לתוכנית הרישום של קארונה רייקי® PDF