מקורות ומשמעות סמלי הרייקי

אוסואי הציג ארבעה סמלים במערכת הרייקי שפיתח. סמלים אלו אוסואי השאיל ממקורות עתיקים ושילב אל תוך הרייקי. הסמלים עצמם אינם מסתוריים כפי שהם נראים. הם נוצרו מכתב קאנג'י יפני, מה שאומר שהם בעצם מילים יפניות. את שמות הסמלים ניתן למצוא בכל מילון יפני/אנגלי.

שני הסמלים הראשונים שונים במקצת. בעוד ששמם הוא יפני, הסמלים עצמם עשויים להיות שמאניים או שילוב של סנסקריט וקאנג'י יפני. היה זה מנהג של הנזירים היפנים לשלב לפעמים סנסקריט עתיקה עם קאנג'י יפני בכתיבה ובסמלים כך שנראה שצורת הציור של שני סמלים אלו הושפעה מכך.

במאמר עצמו נמנעתי מלציין את שמות הסמלים וכן להציג את אופן ציורם. תלמידי רייקי שמכירים את הסמלים יוכלו להשלים את השמות והציורים בעצמם.

הערה: הקוד המתחיל באות N המופיע בטבלאות בהמשך הנו קוד "נלסון" – קוד סטנדרטי למספור אותיות קאנג'י, אשר נמצא בשימוש ברוב המילונים.

הכתב ביפן
בכתב היפני מבדילים בין שלושה סוגי כתב:

  1. כתב קאנג'י ישן – כתב סימנים שמקורו בכתב הסיני. היה בשימוש לפני מלחמת העולם השניה.
  2. כתב קאנג'י חדש – נמצא בשימוש החל ממלחמת העולם השניה.
  3. כתב קאנה (Kana) – כתב פונטי שפותח ביפן במאה התשיעית ונכתב בשילוב עם קאנג'י. הוא כולל 48 סימנים, כשכל סימן מבטא הברה אחת. כתב זה התפתח בשתי מערכות מקבילות – הירגאנה (Hiragana), שנכתב בקווים מעוגלים, וקטקאנה (Katakana), שנכתב בקווים ישרים, בדומה לאותיות דפוס.

לדוגמה, המילה "רייקי" כתובה בשלושת הסגנונות.

 

1-Reiki_OldKanji
קאנג'י ישן
1-Reiki_NewKanji
קאנג'י חדש
1-Reiki_Kana
קאנה

 

מקורם האפשרי של סמלי הרייקי
1-San-Mon_Shrineבמקדש סאן-מון (San-Mon) אשר למרגלות הר קוריימה, נמצאים עד היום בשימוש שלושה סמלים מקודשים.

האחד הוא סמל האהבה, השני הוא סמל הכוח והשלישי – סמל האור.

בתמונה משמאל ניתן לראות מאחורי הפסל את שלושת הסמלים. בצד ימין – סמל האהבה (Senju-Kannon), בצד שמאל – סמל הכוח (Mao-son) ומאחורי ראש הפסל נמצא סמל האור (Bishamon-ten).

שלושת הסמלים דומים במשמעותם לשלושת הסמלים הראשונים של הרייקי ואחד מהם (סמל האהבה) אף דומה בצורתו לסמל השני של הרייקי.

באותו מקדש ישנה התייחסות לאל כל יכול, מקור כל הבריאה, בשם סונטן (Sonten). המילה סונטן מבוטאת בכתבים של אותו מקדש באמצעות אותם סימני קאנג'י שמרכיבים את הסמל הרביעי.

הסמל הראשון – סמל העוצמה והכוח
מקור הסמל הראשון של הרייקי הוא בתרבויות שונות במזרח, אשר הספירלה היא מרכיב נפוץ בהם. ישנם שני סוגים של ספירלות; עם כיוון השעון – מפזרת אנרגיה, ונגד כיוון השעון – מרכזת אנרגיה.

הסמל מורכב משלושה קוים: הראשון, אופקי, משמאל לימין, מסמל את השמיים או היקום שממעל. השני, אנכי, מלמעלה למטה, מסמל הורדה של ה"למעלה" לכיוון מטה, והשלישי, הספירלה נגד כיוון השעון, מסמלת את מרכוז האנרגיה. צורת ציור הסמל כולו מרמזת על תפקידו.

שם הסמל מורכב משתי מילים יפניות. שתי ההברות הראשונות הן המילה הראשונה, וההברה השלישית היא המילה השניה.

קוד נלסון תרגום קאנג'י
N775 מייד, יושר, הגינות, כנות, פתיחות, גילוי לב, לקבע, לייצב, לתקן. Symbol11
N5056 נפש, נשמה, רוח. Symbol12

התרגום המילולי של שם הסמל הוא "לתקן באמצעות הרוח".

הפירוש המקובל של הסמל, "הורד את הכוח לכאן", הוא בעצם תיאור של תפקיד הסמל.

הסמל השני – הסמל הרגשי/נפשי או סמל ההרמוניה
מקורו של סמל זה הוא, כנראה, הריי (Hrih), הסמל הראשי הנמצא בבסיסו של פסל האמידה בודהה היפני (Amida Buddha). אותו סמל משמש גם כסמל האהבה במקדש סאן-מון.

הקטע הבא נלקח מספר על קליגרפיה מקודשת (Sacred Calligraphy of the East) מאת ג'ון סטיבנס (John Stevens). מאחר ואוסואי לא רצה להעתיק את הסמל המקודש, הוא שינה אותו במעט, צייר חצאי עיגולים במקום הנקודות 8 ו-9 , חיבר למשיכת מכחול אחת את כל הקווים 1 עד 5 ואיחד את קווים 6 ו-7 לקו אחד. או, שהסמל השני הוא פשוט סגנון ציור אחר של סמל זה.

1-Hrih

1-Pray_Stickאותו סמל נמצא גם על עמודי תפילה הנפוצים בבתי קברות ביפן, וניתן לראות אותו על אחד מהם, מאחורי קברו של אוסואי.

שמו של הסמל מורכב משתי מילים יפניות. ההברה הראשונה היא המילה הראשונה וההברות השניה והשלישית הן המילה השניה.

קוד נלסון תרגום קאנג'י
N1666 מין, טבע, יקום, אופי, מזג, סוג, טיב. 1-Symbol21
N3082 גינונים, מנהג, הרגל, מוסר, תכונה, מאפיין, ליקוי, פגם, טעות, שגיאה. 1-Symbol22התרגום המילולי של שם הסמל הוא "הרגל נפשי" או "תכונה מנטלית".

הסמל השלישי – סמל הריפוי מרחוק או סמל האחדות
סמל זה מורכב מחמש מילים יפניות הכתובות בכתב קאנג'י ישן – כתב יפני שהיה בשימוש עד למלחמת העולם הראשונה.

אוסואי שילב את אותיות הקאנג'י, בהניחו אותן זו על זו כך שהחלקים הזהים יחפפו, וכן התעלם מחלק מהקווים.

שמו של הסמל מורכב מחמש מילים יפניות.

קוד נלסון תרגום קאנג'י
N96 ספר, פנקס, הווה, קיים, נוכח, עכשווי, עקרי, ראשי, נכון, אמיתי, ממשי, מציאותי. 1-Symbol31
N3685 מישהו, בן-אדם, איש, גוף. 1-Symbol32
N2120 בדיוק כך, זה, נכון, צודק, הוגן, צדק, יושר. 1-Symbol33
N27 נכון, מדויק, הוגן, צדק, יושר, צודק. 1-Symbol34
N424 רצון, משאלה, שאיפה, חוש, להרגיש, לקלוט, רעיון, מחשבה, כוונה, תחושה, תשוקה, תשומת-לב. 1-Symbol35

התרגום המילולי של שם הסמל הוא "תודעה נכונה היא מקור הכל".

הפירוש המקובל של הסמל, "האלוהי שבי פוגש את האלוהי שבך", מתאר את פעילותו של הסמל.

הסמל הרביעי – סמל המאסטר
סמל זה מורכב אף הוא מאותיות קאנג'י ישן, אשר נכתבו בצורתן המקורית, אך עוותו במשך הזמן. יש הטוענים שעיוות זה נגרם עקב אי שימוש של טקאטה בסמל זה מאז הסמכתה למאסטר, בשנת 1938, ועד שהתחילה ללמד ולחנוך, לאחר שנת 1970.

שמו של הסמל מורכב משלוש מילים יפניות.

קוד נלסון תרגום קאנג'י
N1171 גדול, עצום, חשוב. 1-Symbol41
N1358 קרן אור, אור, ברק. 1-Symbol42
N2110 אור בהיר, קורן, זיו.1-goshintaiהתרגום המילולי של שם הסמל הוא "האור הגדול".

סמל המאסטר מופיע בצורתו המקורית כחלק מסמל בגושינטאי (Goshintai) – מגילה מקודשת של דת הג'והרי (Johrei).

סיכום
כל המידע האמור לעיל מראה על כך שסמלי הרייקי של אוסואי לא היו ייחודיים לרייקי של אוסואי. הם היו קיימים לפני שאוסואי עשה בהם שימוש.

בנוסף, היות והסמלים הם יפניים, לא סביר שאוסואי גילה אותם בסוטרות שהיו כתובות בסנסקריט, כפי שסוברים אחדים. יותר סביר שהוא הכיר את הסמלים מהזן בודהיזם או מקבוצות אחרות איתן למד.

מדוע בחר אוסואי להשתמש דווקא בסמלים אלו? – את זאת לא נדע אולי לעולם…

שימושים של סמלי הרייקי במקומות אחרים
בתמונות הבאות תוכלו לראות שלטים עכשוויים בהם מופיעים שמות הסמלים.

Symbol4Signאותיות סמל המאסטר בשלט של סוכנות ששמה הוא סימן החיה השביעית בלוח השנה הסיני (סוס)
 

Symbol4Buildingאותיות סמל המאסטר בשמו של בניין
 

1-Symbol4Hotelאותיות סמל המאסטר בכניסה לבית מלון בסין. ניתן להבחין גם בסימן מתוך הסמל השלישי.
 

1-SymbolNames
קטע מסך בו מופיעים שמותיהם של ארבעת הסמלים ביפנית ותיאור קצר של תכונותיהם. שם הסמל הראשון כתוב בכתב קאנה, בעוד ששמות שלושת הסמלים האחרים כתובים בקאנג'י. אגב, בשורה התחתונה, ארבעת הסימנים הראשונים (משמאל לסימן =) הם שמו של מיקאו אוסואי, כפי שהוא נכתב ביפנית.

מקורות
לצורך מאמר זה השתמשתי במקורות הבאים:

 

 

אין להתייחס למסקנות המופיעות במאמר זה כעובדות. המקורות למאמר אמנם אמינים אך ישנן אי התאמות בין מקורות שונים, אשר יכולות להביא למסקנות שונות מאלו שהוצגו במאמר. המידע מיפן ממשיך לזרום כל הזמן ורק כשכל המידע יהיה זמין, נוכל להגיע למסקנות הנכונות. מאמר זה מבוסס על הידע שזמין עד עכשיו, ואנו יודעים שזהו אינו הידע המלא.