אין יותר שאלות

בפוגשו זן מאסטר באירוע חברתי, פסיכיאטר אחד החליט לשאול אותו שאלה שהטרידה את מחשבתו. "איך בדיוק אתה עוזר לאנשים?" הוא חקר.

"אני מביא אותם למצב בו אינם יכולים לשאול יותר שאלות," ענה המאסטר.