התבוננות על עצי הבמבוק

יום אחד נזיר זן התבונן בעצי במבוק שצמחו בחצר האחורית של שכנו. הוא ראה שעצי הבמבוק הגבוהים היו גבוהים, והנמוכים היו נמוכים.

אחד העצים הגבוהים אמר לו: "אתה נמוך מדי".

"בסדר", השיב הנזיר.

אחד העצים הנמוכים אמר לו: "אתה גבוה מדי".

"בסדר", השיב הנזיר.

השיחה הסתיימה.