מורה פעמון

תלמיד חדש ניגש אל הזן מאסטר שלו ושאל איך הוא יכול להכין את עצמו להכשרה שלו. "חשוב עלי כעל פעמון," הסביר הזן מאסטר. "הקש בי בעדינות, ותשמע צלצול עדין. הכה בי בחוזקה, ותקבל צלצול חזק ומהדהד."