ספרים

פעם היה פילוסוף ידוע ומלומד אשר הקדיש את עצמו ללימוד זן במשך שנים רבות. ביום בו הוא הגיע סוף סוף להארה, הוא נטל את כל ספריו, הוציא אותם אל החצר ושרף את כולם.