רוקן את כוסך

פרופסור באוניברסיטה הלך לבקר זן מאסטר ידוע. בעוד המאסטר מגיש תה בשתיקה, הפרופסור דיבר על זן.

המאסטר מזג לכוסו של האורח עד שפתה, ואז המשיך למזוג.

הפרופסור הביט בכוס העולה על גדותיה עד שלא יכול היה לשלוט בעצמו יותר.

"הכוס מלאה!!! לא יכנס יותר תה!" פלט הפרופסור כמגלה סוד.

"אתה כמו הכוס הזו," ענה המאסטר, "איך אוכל להראות לך זן אלא אם תרוקן את כוסך."